Trasy 7, 15 a 25 km

Všechny důležité informace o trasách na jednom místě

7 km

Základní body trasy
Zajímavosti na trase:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mukařově – První zmínku o kostele v Mukařově nalézáme již ve 14. století. Současný kostel byl zbudován v letech 1890-1893. Pravidelné bohoslužby se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mukařově konají každou neděli od 8:00.

Pánova březina (Mukařov) – tajemné místo v lese, které se zapsalo do historie několika smutnými příhodami, které skončily tragicky. 

Stáje nádraží Žernovka – jezdecký klub a stáje

Lom Žernovka – v lomu dodnes probíhá těžba žulového kamene.

Bod záchrany PH 003 – Bod záchrany je místo označené tabulkou s unikátním kódem pro snadné a jednoznačné určení vaší polohy v terénu při tísňovém volání. Tabulka obsahuje tísňová telefonní čísla.

Jezírko Žernovka – opékání buřtů

15 km

Základní body trasy
Zajímavosti na trase:​

Pánova březina (Mukařov) – tajemné místo v lese, které se zapsalo do historie několi smutnými příhodami, které skončily tragicky. 

Stáje nádraží Žernovka – jezdecký klub a stáje

Letiště Osičiny – letiště pro ultralehká letadla

Výhled na české středohoří – za letištěm je severním směrem za dobré viditelnosti krásný výhled na České středohoří.

Chatová osada na Zámkách – krásná vycházka údolím Lázeňského potoka a údolím Šembery.

Šembera – pramení u Jevan v 415 m n.m., odkud protéká otevřenou rovinou mezi lukami a poli. Náleží povodí Labe. Měří 23km a ústí do Výrovky.

Naučná stezka Údolím Šembery – náročnější trasa naučné stezky je vedena loukami a lužními lesy v údolí Šembery, ale i po kvalitních cestách. Celkem měří 11 km a v terénu ji vyznačují zeleno-bílé značky naučné stezky.

Zřícenina hradu Šember – z hrádku Šember se dochoval pouze příkop a zbytek kamenné hradby. Vystavěli ho ve 2. polovině 14. století cisterciáci z kláštera v Klášterní Skalici.

Kostel sv. Martin – zbudován na místě bývalého pohanského pohřebiště ve 13. stol. Později goticky a barokně upraven. Z románské stavby se dochovala polookrouhlá apsida presbytáře s opěrnými pilíři.

Rozhledna Skalka – dřevěná rozhledna nabízí po zdolání 105 schodů výhledy na okolí z výšky 21 metrů. Za dobré viditelnosti je možné pozorovat i vzdálenější České středohoří, Krkonoše nebo Orlické hory.

Jezírko Žernovka – opékání buřtů

25 km

Základní body trasy
Zajímavosti na trase:

Pánova březina (Mukařov) – tajemné místo v lese, které se zapsalo do historie několi smutnými příhodami, které skončily tragicky. 

Stáje nádraží Žernovka – jezdecký klub a stáje

Letiště Osičiny – letiště pro ultralehká letadla

Výhled na české středohoří – za letištěm je severním směrem za dobré viditelnosti krásný výhled na České středohoří.

Chatová osada na Zámkách – krásná vycházka údolím Lázeňského potoka a údolím Šembery.

Šembera – pramení u Jevan v 415 m n.m., odkud protéká otevřenou rovinou mezi lukami a poli. Náleží povodí Labe. Měří 23km a ústí do Výrovky.

Naučná stezka Údolím Šembery – náročnější trasa naučné stezky je vedena loukami a lužními lesy v údolí Šembery, ale i po kvalitních cestách. Celkem měří 11 km a v terénu ji vyznačují zeleno-bílé značky naučné stezky.

Zřícenina hradu Šember – z hrádku Šember se dochoval pouze příkop a zbytek kamenné hradby. Vystavěli ho ve 2. polovině 14. století cisterciáci z kláštera v Klášterní Skalici.

Kostel sv. Martin – zbudován na místě bývalého pohanského pohřebiště ve 13. stol. Později goticky a barokně upraven. Z románské stavby se dochovala polookrouhlá apsida presbytáře s opěrnými pilíři.

Zaniklá ves Dubina – terénní pozůstatky zaniklé osady ze 13.–14. století. Areál památky se nachází v lese při severovýchodním okraji vilové čtvrti v Jevanech. 

Restaurace Na statku – možnost občerstvení

Busta T.G.Masaryka – původní busta T. G. Masaryka z roku 1935 od Františka Kmenta byla za komunistů odstraněna a nahrazena plaketou Julia Fučíka. V roce 1990 byla odlita busta nová.

Jevanský mlýn – mlýn na hrázi Jevanského rybníka byl založen ve 14. století a přestal fungovat v 2. polovině 19. století.

Lenhartova studánka – pečlivě udržovaná studánka (nejsilnější prameny však asi 3 metry mimo stavbu)

Pamětní kámen Václava Eliáše Lenharta – zakladatelem české lesnické vědy a v roce 1793 vydal první českou odbornou lesnickou knihu.

Voděradské bučiny – národní přírodní rezervace – rozlehlý bukový les s výskytem vzácných druhů rostlin a zvířat.

Studánka u Jezírka – 4. kontrola

Lom Kaménka – nevelký lom založený v polovině 19. století pro těžbu kvalitního žulového kamene. Těžba byla ukončena kolem roku 1928. Z lomu byl vytěžen základní kámen Národního divadla v Praze.