Historie

Počátky pochodu, historická videa, historické dokumenty a statistiky

Historie pochodu Mukařovská kecka

Když se v roce 1977 rozhodlo pár nadšenců ze Základní školy v Mukařově uspořádat turistický pochod, kterému dali název Mukařovská kecka, jistě je tehdy nenapadlo, že tento pochod bude slavit v roce 2023 ve zdraví a v plné síle 45 ročník.

 

Zakladatelem této akce byla Základní škola v Mukařově a iniciátorkou, pak byla paní Eva Brůhová, která v té době pracovala jako vychovatelka a vedoucí pionýrské organizace Jiskra při Základní škole Mukařov. Prvního ročníku pochodu se tehdy zúčastnilo kolem 90 lidí. Každý účastník dostal v cíli diplom, upomínkovou botičku a také koláče. Pochod měl úspěch, a tak se přistoupilo k přípravě dalšího ročníku. Druhého ročníku se zúčastnilo již 281 lidí, malých i velkých pochodníků a to na trasách 15 a 25km. V kronice obce se také dočtete, že v průběhu ročníku došlo k jednomu zranění kolena, které naštěstí nebylo vážné.

Mukařovská kecka - pozvánka, plakát 1978

A protože se začalo jednat o akci, kde bylo potřeba kromě pomoci ochotných nadšenců i pomoci finanční, začal škole s přípravou kecky pomáhat TJ Sokol Mukařov, který pak v roce 1979 převzal celou organizaci pochodu.


Jak již bylo zmíněno, jednou ze zakladatelek této akce byla paní Eva Brůhová, která se s námi podělila o pár vzpomínek k začátkům Mukařovské kecky: „Psal se rok 1977. Pracovala jsem tehdy v ZŠ Mukařov jako vychovatelka ve školní družině. Tak jako tomu bylo v té době na ostatních školách, i zde byla Pionýrská organizace a já návdavkem k té družině dostala vedení této skupiny. Pro děti se v té době pořádaly různé soutěže, besídky, karnevaly, křeslo pro hosty a podobně. Tou největší akcí se ale stal pochod Mukařovská kecka. Jeho příprava a organizace byla cesta do neznáma, bylo potřeba vyrobit upomínkové předměty, diplomy, vyznačit tratě a připravit mapky s popisem tras, zajistit   kontroly a občerstveni. První ročník jsme ve škole připravili horkou jehlou a jak se říká na koleně. Měla jsem ale kolem sebe zapálené a nadšené lidi pro věc. Jak já na všechny s láskou vzpomínám …. „

Start i cíl byl v začátcích pochodu před Základní školou Mukařov. Turistů, účastníků pochodu každým rokem přibývalo i díky propagaci v rozhlase a televizi, kde se začalo o Mukařovské kecce mluvit. V začátcích kecky byl také přes hlavní silnici Praha­ Kutná Hora natažen transparent, který oznamoval konání pochodu. Pochod se stával známější a přerůstal hranice Mukařova.

Dle záznamů v kronice kecky víme, že největší počet účastníků pochodu byl v roce 1981, kdy přišlo 934 turistů. Naopak nejméně jich bylo v roce 2009 kdy se pochodu účastnilo 212 lidí. V kronice je dále zápis ze 14. ročníku, kdy na pochod přijel celý autobus členů turistického odboru Spartak Čelákovice. V kronice obce se také píše o 20. ročníku, který proběhl v roce 2006. Ze zápisu se dozvíte, že bylo špatné počasí, ale i tak přišlo 260 lidí a že byl slavnostně přivítán 15.000 účastník pochodu, kterému bylo 78 let. V průběhu některých ročníků byl také vyhlašován nejmladší a nejstarší účastník pochodu. V roce 1985 se stal nejmladší účastníkem pan Přemysl Zima.

Je pravda, že na účast mělo vliv nejen počasí, ale také další pochody v okolí jako jsou Prčice, nebo Popoles v Uhříněvsi, které se zejména v začátcích s Mukařovskou keckou překrývaly, a tak bylo nutné termín pochodu zkoordinovat i s ostatními akcemi v kraji. Přesto nebo právě proto má Mukařovská kecka stále své oddané příznivce, kteří se každý rok vracejí a v posledních letech průměrná účast stále narůstá. Stalo se již tradicí, že na každého účastníka čeká v cíli kecička nebo medaile, diplom a koláčky, které si všichni velmi pochvalují.

Upomínkové předměty

Kecičky, tedy upomínkové modely botiček, jako symbol Mukařovské kecky nejdříve vyráběly z moduritu děti ve škole, ale protože se zvyšoval počet účastníků a možnosti školy byly v tomto směru omezené, bylo potřeba hledat pomoc jinde. Proto pořadatelé oslovili přidruženou výrobu Zemědělského družstva Světice, které jim ochotně vyšlo vstříc. Další kecičky byly z koženky a vyrábělo je družstvo Disk v Říčanech. Keramické botičky a medaile, které vydržely až do současnosti nám nejdříve začala vyrábět paní učitelka Adamiová a následně bývalá ředitelka ze Základní školy Mukařov paní Jana Novotná.

Koláčky, které měly a stále mají velký úspěch, nejdříve pekly ženy doma a poté je začaly péct kuchařky ve školní jídelně za pomoci ochotných žen. Po ukončení pečení ve školní jídelně se uvažovalo co dál, zda péct a kde péct. Tradici jsme chtěli zachovat, a tak došlo k domluvě s cukrářem, panem Kubelkou a koláčky se začaly péct v jeho cukrárně v Srbíně, kam chodily s pečením pomáhat také členky TJ Sokol Mukařov. A dnes, dnes tyto koláčky dodává pekárna p. Frydrycha v Říčanech a jsou stále vynikající.

Počet a délka tras se v průběhu času mírně měnil. Původní trasy pochodu byly 15 a 25km následně přibyly trasy 35 a 50 km. Trasa 50 km se však brzy vypustila, protože příprava a značení trasy bylo velmi náročné a účastníků na této trase bylo velmi málo. Dle vzpomínek pana Mullera se na tuto trasu vydalo maximálně 5 vytrvalců. K této trase se pojí jedna krásná historka; mezi účastníky byl totiž pán ve věku přes 80 let, který se na pochod vydal z Pyšel, kde žil v Domově důchodců. Došel do Chocerad, kde se omluvil, že nemůže dojít až do cíle do Mukařova, protože by nestihl večeři v domově. Pořadatelé mu pak cenu za nejstaršího účastníka dovezli do Pyšel.

 

V roce 1987 pak došlo k vytvoření trasy v délce 7 km, pro rodiče s dětmi. Tato trasa měla a pořád má nejvíce účastníků. Po dalších dvou letech došlo ke zrušení trasy 35 km, na kterou se vydávalo stále méně lidi. Dnes je tedy nabídka tras pochodu Mukařovské kecky 7, 15 a 25 km. Největší účast je právě na trase 7 km, kterou absolvuje kolem 300 lidí každý rok.

Kontroly na trase

Na každé kontrole, a je jich pět, se pochodníci mohou posilnit koláčky, pro děti jsou připraveny bonbony, zajištěno je i pití.. Paní Eva Brůhová ke kontrolám, které byly obsazeny nadšenými pomocníky při své vzpomínce dodává: „Ten, kdo byl při prvním ročníku na kontrole, už na jinou nechtěl. Každá kontrola si připravovala překvapení pro děti. Samolepky, tužky, omalovánky, kalendáře, malou soutěž nebo občerstvení. Nejoblíbenější kontrolou byli loupežníci. Byla to parta fousáčů, kterou vedl můj manžel. Chlapi se měsíc před Keckou neholili, scházeli se pravidelně, kde jinde než v hospodě a vymýšleli a vymýšleli. Vyráběli dřevěné meče a sháněli loupežnické oblečení. Když tak na to vzpomínám, dělali to s radostí a nadšením a myslím, že pro věrohodnost se možná týden nemyli… V jednom roce se nám sešlo na poslední kontrole šestnáct kytaristů. S nimi se zpívalo o sto šest, nebo jen tak poslouchalo a čerpaly se síly pro poslední kilometry do cíle.“

Na kontrole, kudy se chodí trasa 7 a 15 km u Jezírka v Žernovce, je možné opečení buřtů a vždy tam čeká nějaké překvapení. Tuto kontrolu zajišťují hasiči z Mukařova nebo Žernovky, kteří na této kontrole jsou od roku 1994. Kdo se rozhodne pro trasu 25 km, může se na poslední kontrole také posilnit opečeným buřtem. Tuto kontrolu zajištují již přes dvacet pět let Jaromír Semanský a Martin Herstus.

Na kontrole u Sv. Martina máme zhruba 5 let novou dvojici, manžele Cemperovi, kteří vystřídají pár, který zajišťoval tuto kontrolu do té doby. Na další kontrole se setkáte s manžely Lehovcovými a Provazníkovými, kteří s „keckou“ pomáhají již přes 30 let.

Organizace

Organizace, příprava a průběh. Ať je to příprava, značení tras, účast na startu, zajištění kontrolních stanovišť, psaní diplomů, tisk mapek, diplomů, zajištění občerstvení nebo srubu, vše stojí na dobrovolnících, kteří jsou ochotni ve svém volném čase a zadarmo pomoci. Za 40 let od začátku pochodu je to pěkná řada lidí. Někteří již mezi námi nejsou, mladší vystřídali starší, ale všichni pomáhali a pomáhají s nadšením, a proto všem patří velké poděkování.

V kronice Mukařovské kecky, která se mimochodem vede od roku 1981, nejdete informaci ze 14. ročníku, z roku 1990, kde jsou vypsaní organizátoři a pomocníci pochodu. Vedle Lehovcových a Provazníkových zde najdeme další jména ochotných lidí, kteří organizaci „kecky“ pomáhali a pomáhají zajišťovat: F. Šubrt, Zdena a Josef Březinovi, Lída a Petr Soustružníkovi, Martina a Vlasta Pospíšilovi, Líba Kubíčková, Jana Hlavničková, Jarka Kapustová, Dana a Ota Kotrhonzovi, Dana a Jiří Ptáčkovi, František Strejček, manželé Hornovi, Stanislav Muller, Miroslava a Karel Bergmannovi, Jan Zderčík, Lucie Košťálová, Vlaďka Adamiová, Zdeněk Malý, Stanislav Eliáš a další.

Kromina ke stažení 1981 - 2010
Kronika ke stažení 2011-2022

Kromě zajištění kontrol je také potřeba vyznačit trasy pochodu. V posledních letech značí trasy 7 a 15km především fotbalisté J. Kalaš, T. Bergmann nebo bratři Plíhalovi. O značení 25 km se již léta starají pánové Michalíček a Kotrhonz.

 

Další lidé jsou potřeba u startu, tuto práci zajišťují jednak členky TJ Sokol a další dobrovolnice. Již pár let to jsou p. Hroudová, Dušková, Týcová, Morová, Kalašová, Březinová, a pomáhaly také p. Pospíšilová a p. Podroužková. Pomoc nám stále poskytuje také ZŠ Mukařov a dlouhá léta nám vypisují diplomy p. Kadeřábková a Adamiová. Zajištěni koláčů, nápojů, keciček, tištění diplomů, mapek a další činnosti zajišťují členové výboru TJ Sokol Mukařov, ing. Z. Týce, A. Hrouda, J. Michalíček a J. Kapustová.

 

Vážení organizátoři a dobrovolníci, kteří jste pomáhali s přípravou a zajištěním Mukařovské kecky, ať v minulosti či v současné době, Vám všem patří veliké poděkování za obětavou a nezištnou pomoc.

 

 

Čerpáno z obecní kroniky a kroniky Mukařovské kecky, brožury ke 40.letům Mukařovské kecky od J. Kapustové, z článku časopisu Zápraží paní A. Kvasničkové a vzpomínek p. Brůhové, p. Mullera.

Historické statistiky

Počty účastníků, trasy a počasí najdete pod každým rokem, kde se nám zachovaly informace.

1977 - 2000

další data se nezachovala

15km ….. 106 účastníků

25km ….. 175 účastníků

data se nedochovala

data se nedochovala

15km ….. 541 účastníků

25km ….. 343 účastníků

35km ….. 50 účastníků

další data se nezachovala

další data se nezachovala

Hezké počasí s lehkým Vánkem

další data se nezachovala

další data se nezachovala

Zima a ošklivo

30 organizátorů

další data se nezachovala

Velmi pěkné a slunné počasí

37 organizátorů

další data se nezachovala

data se nedochovala

34 organizátorů

Nejmladší účastník 3 roky

Nestarší účastník 81

další data se nezachovala

30 organizátorů

další data se nezachovala

30 organizátorů

další data se nezachovala

7km ….. 110 účastníků

15km ….. 118 účastníků

25km ….. 64 účastníků

21 organizátorů

Polojasno bez deště, 18-20°C.

7km ….. 164 účastníků

15km ….. 110 účastníků

25km ….. 69 účastníků

23 organizátorů

7km ….. 136 účastníků

15km ….. 133 účastníků

25km ….. 38 účastníků

23 organizátorů

7km ….. 193 účastníků

15km ….. 165 účastníků

25km ….. 157 účastníků

31 organizátorů

další data se nezachovala

7km ….. 183 účastníků

15km ….. 137 účastníků

25km ….. 47 účastníků

29 organizátorů

7km ….. 203 účastníků

15km ….. 165 účastníků

25km ….. 25 účastníků

7km ….. 213 účastníků

15km ….. 145 účastníků

25km ….. 57 účastníků

7km ….. 230 účastníků

15km ….. 245 účastníků

25km ….. 61 účastníků

2001 - 2022

7km ….. 290 účastníků

15km ….. 236 účastníků

25km ….. 60 účastníků

7km ….. 279 účastníků

15km ….. 259 účastníků

25km ….. 69 účastníků

7km ….. 212 účastníků

15km ….. 214 účastníků

25km ….. 91 účastníků

7km ….. 214 účastníků

15km ….. 177 účastníků

25km ….. 55 účastníků

7km ….. 232 účastníků

15km ….. 154 účastníků

25km ….. 43 účastníků

7km ….. 157 účastníků

15km ….. 84 účastníků

25km ….. 19 účastníků

7km ….. 242 účastníků

15km ….. 159 účastníků

25km ….. 17 účastníků

7km ….. 318 účastníků

15km ….. 150 účastníků

25km ….. 27 účastníků

7km ….. 102 účastníků

15km ….. 99 účastníků

25km ….. 11 účastníků

7km ….. 263 účastníků

15km ….. 139 účastníků

25km ….. 17 účastníků

7km ….. 308 účastníků

15km ….. 109 účastníků

25km ….. 24 účastníků

Slunečno, ideální počasí 22°C.

7km ….. 350 účastníků

15km ….. 188 účastníků

25km ….. 18 účastníků

Slunečno, lehký vánek, trasa suchá, 20°C.

7km ….. 159 účastníků

15km ….. 53 účastníků

25km ….. 19 účastníků

Zataženo s mrholením + 2x déšť, trasa blátivá, 13°C.

7km ….. 253 účastníků

15km ….. 98 účastníků

25km ….. 17 účastníků

Po bouřkové noci mrholí, pod mrakem, trasa promočená, 15-18°C.

7km ….. 293 účastníků

15km ….. 114 účastníků

25km ….. 20 účastníků

Převážně zataženo, na pochod krásné klima, bez deště 12-16°C.

7km ….. 398 účastníků

15km ….. 198 účastníků

25km ….. 35 účastníků

Polojasno, krsáné klima na pochod, no nočním dešti trochu promočené trasy, 20° C.

7km ….. 370 účastníků

15km ….. 209 účastníků

25km ….. 35 účastníků

Jasno, slunečný den, 24°C.

7km ….. 445 účastníků

15km ….. 168 účastníků

25km ….. 40 účastníků

Slunečno, 24°C

7km ….. 360 účastníků

15km ….. 155 účastníků

25km ….. 62 účastníků

Slunečno, terén po vytrvalých děštích nestálý, 20° C, tedy ideál.

COVID 19 – pochod se nekonal

COVID 19 – pochod se nekonal

7km ….. 276 účastníků

15km ….. 177 účastníků

25km ….. 36 účastníků

Polojasno, občasný déšť, 13°C

7km ….. 501 účastníků

15km ….. 279 účastníků

25km ….. 66 účastníků

Jasno do 20°C, sucho, ideální počasí

Historická videa

Využito z archivu pana učitele Václava Maříka
1984
1986

Diplomy

Pozvánky

Kecky, medaile a upomínkové předměty